Cookie Policy


Cookies –  dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane
i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron
internetowych Serwisu.

Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy,
działającą w domenie lantan.pl.
Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik
uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa
mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o
świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.
W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników
wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te
pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować
Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z
której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale
usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia
Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie
Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies
trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego
Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza
funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w
szczególności do:
a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
b. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio
wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
c. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu
Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
Użytkownik,
d. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
e. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i
zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
a. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
b. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności
weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
c. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla
pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację
źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w
szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w
dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a
w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki
sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości.
Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w
szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i
produktów firm trzecich.
Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za
pomocą serwisu społecznościowego poprzez Facebook Connect (administrator cookies
zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za
pomocą serwisu społecznościowego Google (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc
z siedzibą w USA).
Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za
pomocą serwisu społecznościowego LinkedIn (administrator cookies zewnętrznego: LinkedIn
Ireland Limited z siedzibą w Irlandii).
Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za
pomocą serwisów społecznościowych plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego:
Google Inc z siedzibą w USA).
Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za
pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego:
Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do
Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim,
Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą
konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby
blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej
bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej Serwisu.