Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

bash:ssh [2012/06/12 23:07]
gcze
bash:ssh [2020/03/04 16:17] (aktualna)
gcze
Linia 14: Linia 14:
 w pliku konfiguracyjnym /etc/ssh/sshconfig ustawić: w pliku konfiguracyjnym /etc/ssh/sshconfig ustawić:
   HashKnownHosts no   HashKnownHosts no
 +  
 +  
 +  ===== Zapamiętanie Hasła klucza =====
 +Dodajemy do .bashrc
  
 +<code>
 +if [ ! -S ~/.ssh/ssh_auth_sock ]; then
 +  eval `ssh-agent`
 +  ln -sf "$SSH_AUTH_SOCK" ~/.ssh/ssh_auth_sock
 +fi
 +export SSH_AUTH_SOCK=~/.ssh/ssh_auth_sock
 +ssh-add -l > /dev/null || ssh-add
 +</code>
 +
 +===== Różne rodzaje tunelowania proxy i pseudo proxy ssh =====
 +
 +<code>
 +ssh -o ProxyCommand="ssh -W %h:%p user@mid.domain -p20022 -l root" -p237 root@end.domain
 +ssh -J root@mid.domain:22  -p223 root@end.domain
 +ssh -tt -p22 root@mid.domain  ssh -tt -p223 root@end.domain  - to nie proxy 
 +ssh -o ProxyCommand="/usr/bin/ncat --proxy-type http --proxy web.proxy.host:3128 %h %p --proxy-auth proxyuser:proxypass" -p22 -i .ssh/id_rsa root@end.domain   - połączenie przez proxy http
 +</code>
  
  
bash/ssh.txt · ostatnio zmienione: 2020/03/04 16:17 przez gcze
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki lantan - serwery linux windows Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0