zmiana adresu źródłowego w zależności od docelowej sieci

Czasami gdy mamy kilka aliasów adresów w kilku podsieciach chcemy aby adresem źródłowym był adres z podsieci adresu docelowego przykładowo :

eth0 192.168.0.2
eth0:1 192.168.1.2

Normalnie łącząc się z hostem 192.168.1.5, host docelowy zobaczy jako źródło adres 192.168.0.2 , a tego nie chcemy.

Możemy to zmienić wydając komendę:

ip route change 192.168.1.0/24  dev eth0 src 192.168.1.2

teraz wydając komendę :

ip route 

Uzyskamy :

192.168.1.0/24 dev eth0  scope link  src 192.168.1.2
192.168.0.0/24 dev eth0  proto kernel  scope link  src 192.168.0.2
default via 192.168.0.1 dev eth0  metric 100
sieci/routing.txt · ostatnio zmienione: 2013/07/31 18:50 przez gcze
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki lantan - serwery linux windows Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0