Dell PowerConnect vlan trunk

Jak zestawić trunk na switchach Dell na przykładzie portu 22 i vlan id 20

W zakładce VLAN Membership dodajemy tagowany vlan id 20 do portu 22 wcześniej tworząc go w tej samej zakładce.

Następnie port który ma pracować w vlanie id 20 dodajemy jako nietagowany vlan 20

Przechodzimy do zakładki VLAN Port Settings i w niej dla portu który ma pracować w vlan id 20 ustawiamy PVID 20 i zatwierdzamy go.

sieci/switche.txt · ostatnio zmienione: 2013/05/25 00:39 przez gcze
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki lantan - serwery linux windows Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0