bash zagnieżdżanie zmiennych

do zmiennych możemy odwołać się poprzez inną zmienną w sposób :

$ var=foo
$ foo=bar
$ eval echo \$$var
bar

lub prościej :

echo ${!var}

a tak możemy się odwołać do nazwy tablicy trzymanej w zmiennej na przykładzie select:

lista=$(eval echo "\${${lokalizacja}[@]}")
select serwer in $lista
skrypty/bash/rozne.txt · ostatnio zmienione: 2014/05/11 15:42 przez gcze
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki lantan - serwery linux windows Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0