Obowiązkowe dodatkowe repozytorium

rpmforge ( zawiera między innymi nagiosa z dodatkami )

wget http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-1.el6.rf.x86_64.rpm
rpm -ivh rpmforge-release-0.5.2-1.el6.rf.x86_64.rpm

epel i remi kolejna obowiązkowa pozycja

wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
sudo rpm -Uvh remi-release-6*.rpm epel-release-6*.rpm

atomic

yum -y install https://www6.atomicorp.com/channels/atomic/centos/6/i386/RPMS/atomic-release-1.0-16.el6.art.noarch.rpm

ostatnio coś nie działa więc alternatywnie do tego :

wget -q -O - http://www.atomicorp.com/installers/atomic |sh

Odpowiednik update-rc.d w centos

Po dodaniu do /etc/init.d/ skryptu startowego usługi wykonujemy komendę :

chkconfig --add nasz_skrypt --level 0356

Status udług możemy sprawdzić poleceniem :

chkconfig --status

sudo: PAM adding faulty module: /lib64/security/pam_fprintd.so

yum install authconfig
authconfig --disablefingerprint --update

problem z ftp passive mode

należy się upewnić że jest załadowany moduł:

modprobe ip_conntrack_ftp
system/centos_6.txt · ostatnio zmienione: 2014/03/23 11:44 przez gcze
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki lantan - serwery linux windows Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0