Instalacja webmina w Ubuntu 12.04

vi /etc/apt/sources.list

Dodajemy linie :

deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib 
deb http://webmin.mirror.somersettechsolutions.co.uk/repository sarge contrib

Importujemy klucz GPG

wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
apt-key add jcameron-key.asc
apt-get update

Instalujemy webmina

apt-get install webmin

Logujemy się na stronie http://domain:10000/

system/instalacja_webmina.txt · ostatnio zmienione: 2012/11/04 23:16 przez gcze
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki lantan - serwery linux windows Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0