Monitoring macierzy Perc5 w centos6

Ściągamy poniższe pliki, rozpakowujemy:

kopiujemy plik Megacli64 jako megacli do /usr/sbin/

kopiujemy bibliotekę x86_64/libsysfs.so.2.0.2 do /usr/lib64/

kopiujemy skrypt megaclisas-status do /usr/sbin/

teraz za pomocą komendy megaclisas-status sprawdzamy stan macierzy

przełącznik –nagios podaje informacje w formacie przydatnym do monitoringu macierzy przez nagiosa

Monitoring macierzy Perc5 przez nagiosa

edytujemy plik /etc/sudoers komenda visudo

na końcu pliku doklejamy:

User_Alias CHECK_RAID=nagios
CHECK_RAID ALL=(root) NOPASSWD: /usr/sbin/megacli -PDList -aALL -NoLog
CHECK_RAID ALL=(root) NOPASSWD: /usr/sbin/megaclisas-status --nagios

dodatkowo koniecznie haszujemy opcję: #Defaults requiretty jest ona domyślnie włączona w centos

tworzymy plugin do nagiosa o check_raid o zawartości :

#!/bin/bash
sudo /usr/sbin/megaclisas-status --nagios

Szczegółowe informacje o macierzy

megacli -AdpAllInfo -aAll

Więcej informacji :

http://hwraid.le-vert.net/wiki/LSIMegaRAIDSAS

Ogólne informacje o stanie macierzy w tym status baterii etc

megasasctl

wymaga zainstalowania megactl

Repo mecactl dla centos

Tworzymy plik /etc/yum.repos.d/nux-misc.repo:

  [nux-misc]
  name=Nux Misc
  baseurl=http://li.nux.ro/download/nux/misc/el6/i386/
  enabled=0
  gpgcheck=1
  gpgkey=http://li.nux.ro/download/nux/RPM-GPG-KEY-nux.ro

  Install megactl rpm package:
yum --enablerepo=nux-misc install megactl

megacli_8.04.07.orig.tar.gz megaclisas-status_0.9.tar.gz megacli.x86_64.rpm

system/monitoring_macierzy_perc5_w_centos6.txt · ostatnio zmienione: 2015/02/19 17:24 przez gcze
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki lantan - serwery linux windows Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0