Monitoring munin

mysql debian

Zakładając że wtyczka i munin-node są zainstalowane, instalujemy obsługę mysql w perlu

 apt-get install libclass-dbi-mysql-perl libcrypt-mysql-perl
 apt-get install libclass-dbi-mysql-perl
 apt-get install libcache-cache-perl

Dostęp do statystyk

Edytujemy /etc/munin/munin-node.conf

[mysql_*]
env.mysqlconnection DBI:mysql:mysql;host=127.0.0.1;port=3306
env.mysqluser munin
env.mysqlpassword tutajhaslo

Następnie tworzymy użytkownika w bacie i nadajemy u odpowiednie uprawnienia. Po zalogowaniu się do bazy :

mysql> CREATE USER munin@localhost IDENTIFIED BY 'tutajhaslo';
mysql> GRANT SUPER,PROCESS ON *.* TO munin@localhost;
mysql> GRANT SELECT ON mysql.* TO munin@localhost;
mysql> FLUSH PRIVILEGES;

Na koniec

munin-node-configure --suggest

Jeśli wszystko jest w porządku to :

munin-node-configure --shell | bash
system/munin.txt · ostatnio zmienione: 2014/02/06 12:42 przez gcze
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki lantan - serwery linux windows Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0