firewalld, firewall systemowy w CentOS 7

Status

Otwieramy port/porty na 2 sposoby

firewall-cmd --permanent --add-port=123/tcp
firewall-cmd --reload

lub

firewall-cmd --permanent --add-port=123/tcp
firewall-cmd --add-port=123/tcp

oraz analogicznie serwisy

firewall-cmd –permanent –add-service=http

Otwarte porty w domyślnej strefie

firewall-cmd --list-ports

i serwisy

firewall-cmd --list-services
uslugi/firewall/firewalld.txt · ostatnio zmienione: 2019/09/19 11:38 przez gcze
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki lantan - serwery linux windows Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0