automatyczne tworznie katalogu domowego przy pierwszym logowaniu

yum install -y pam_mkhomedir.so
vim /etc/pam.d/system-auth
session    required   pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel/ umask=0022

druga metoda

yum install -y oddjob-mkhomedir
chkconfig oddjobd on
service oddjobd start

Jeśliu używany jest selinux należy użyć drugiej metody

Instalacja klienta free ipa

yum install freeipa-client freeipa-admintools
ipa-client-install --enable-dns-updates --server fqdn.serwera.ipa

test połączenia

id
getent passwd userID
getent group ipausers

Manualne podłączenie klienta

http://docs.fedoraproject.org/en-US/Fedora/18/html/FreeIPA_Guide/linux-manual.html

uslugi/free_ipa.txt · ostatnio zmienione: 2015/01/20 22:33 przez gcze
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki lantan - serwery linux windows Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0