IPMI

Instalujemy freeipmi. Sprawdzamy działanie komendą ipmi-sensors. jeśli komenda nie kończy się sukcesem a jesteśmy pewni że płyta wspiera ipmi upewniamy się że są załadowane moduły

modprobe ipmi_devintf
modprobe ipmi_si

Jeśli system nie ładuje ich na starcie dodajemy je do /etc/modules

Wydajemy komendę:

bmc-info --debug  

dla sprawdzenia potwierdzenia poprawnej pracy ipmi

minitoring ipmi nagios

Wtyczka poza freeipmi wymaga :

yum install perl-IPC-Run

ściągamy wtyczkę

 git clone http://git.thomas-krenn.com/check_ipmi_sensor_v2.git
 

w /etc/nagios/nrpe.cfg dodajemy

command[check_ipmi]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_ipmi_sensor -H localhost

I na koniec uprawnienia sudo visudo i na końcu pliku

User_Alias CHECK_IPMI=nagios
CHECK_IPMI ALL=(root) NOPASSWD: /usr/sbin/ipmi-sel
CHECK_IPMI ALL=(root) NOPASSWD: /usr/sbin/ipmi-sensors

Aby wyczyścić stare błędy instalujemy

yum install ipmitool
service ipmi start 
chkconfig ipmi on

ipmitool sel clear

uslugi/ipmi.txt · ostatnio zmienione: 2015/07/06 13:40 przez gcze
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki lantan - serwery linux windows Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0