KVM

nowy dysk

qemu-img create -f qcow2 -o preallocation=metadata windows-d.img 100G

Instalacja systemu ( w systemie jest już utworzony dysk i bridge)

virt-install -v --connect qemu:///system --vnc --vnclisten 0.0.0.0 --noautoconsole --bridge=br0 -n exchange --hvm --arch=x86_64 --os-type=windows --os-variant=win2k8 --vcpus=4 -r 8000 -c /home/kvm/dev/iso/Exchange_Svr_2013w_SP1.ISO --disk /home/kvm/dev/images/windows.img,device=disk,bus=virtio

 route add -host xx.xx.xx.xx dev br0

http://wiki.hetzner.de/index.php/KVM/en

 w virsh

lista dysków

domblklist exchange

zmiana obrazu w napędzie

change-media exchange sdd /home/kvm/dev/iso/CentOS-6.6-x86_64-netinstall.iso

uslugi/kvm.txt · ostatnio zmienione: 2015/09/30 17:39 przez gcze
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki lantan - serwery linux windows Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0