linux raid wymiana uszkodzonego dysku

  • jeśli dysk nie „wyleciał” ze wszystkich partycji oznaczamy go jako uszkodzony poleceniem:
mdadm --manage /dev/md1 --fail /dev/sdb1
  • Usuwamy wadliwy dysk z macierzy na przykładzie uszkodzonego dysku /dev/sdb
mdadm --manage /dev/md1 --remove /dev/sdb1
  • Postępujemy tak ze wszystkimi partycjami w macierzy
  • Wymieniamy wadliwy dysk
  • Kopiujemy na nowy dysk układ partycji oraz generujemy nowe id
MBR

Kopia MBR i boot sektora

dd if=/dev/hda of=/dev/hdb bs=512 count=2

Klonowanie układu partycji

sfdisk -d /dev/sda | sfdisk –force /dev/sdb

Dla GPT

sgdisk -R=/dev/sdb /dev/sda
sgdisk -G /dev/sdb

Wymaga zainstalowanego pakietu gdisk . Czasami komenda w podanej formie z niewiadomych przyczyn nie działa, wtedy zastępujemy ją :

  sgdisk --backup=table /dev/sda
  sgdisk --load-backup=table /dev/sdb
  sgdisk -G /dev/sdb
  • Dodajemy nowy dysk do macierzy
mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/sdb1

Po wykonaniu komendy :

cat /proc/mdstat

Powinniśmy zobaczyć odbudowującą się macierz. Gotowe

Kasowanie GPT

gdisk /dev/sdb

It will prompt you to select the partition:

Found valid MBR and GPT. Which do you want to use?
 1 - MBR
 2 - GPT
 3 - Create blank GPT

Select the GPT one. In my case, 2. Use the ? command to print the command list. Enter x for expert options, then z to zap the GPT table and all the data on the disc:

Command (? for help): x 

Expert command (? for help): z
About to wipe out GPT on /dev/sdx. Proceed? (Y/N): y
GPT data structures destroyed! You may now partition the disk using fdisk or
other utilities.
Blank out MBR? (Y/N): y
uslugi/linux_raid.txt · ostatnio zmienione: 2014/08/07 16:53 przez gcze
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki lantan - serwery linux windows Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0