Instalacja na ubuntu

apt-get install mysql-server

podajemy haslo dla root

logujemy sie do bazy

mysql -u root -p

Tworzymy bazę i użytkownika

mysql>CREATE DATABASE memcachedSample;
mysql>CREATE USER 'web20'@'localhost' IDENTIFIED BY 'web20';
mysql>GRANT ALL PRIVILEGES ON memcachedSample.* TO 'web20'@'localhost';
mysql>exit;

Warto zainstalować phpmyadmin:

apt-get install phpymyadmin

dostępny pod stroną http://adres/phpmyadmin

Przywrócenie jednej bazy z pliku zawierającego wszystkie --all-databases

mysql -u root -p --one-database wybaranabaza < wszystkiebazy.sql

Wyciągnięcie pliku z jedną bazą z pliku --all-datababases

sed -n '/^-- Current Database: `dbname`/,/^-- Current Database: `/p' alldatabases.sql > output.sql

Procedura przywracanie bazy nie startującej przez błędy w innodb

Zatrzymać mysql o ile działa.

killall -9 mysqld_safe mysqld

2. Backup /var/lib/mysql/ib* 3. Add the following line into /etc/my.cnf

innodb_force_recovery = 4

4. Restart mysqld.

5. Dump all tables:# mysqldump -A > dump.sql

6. Drop all databases which need recovery.

7. Stop mysqld.

8. Remove /var/lib/mysql/ib*

9. Comment out innodb_force_recovery in /etc/my.cnf

Może okazać się konieczne ( jeśli baza nie chce wystartować ) skasowanie plików zdropowanych baz. rm /var/lib/mysql/$DATABASENAME -r

10. Restart mysqld. Look at mysql error log. By default it should be /var/lib/mysql/server/hostname.com.err to see how it creates new ib* files.

11. Restore databases from the dump:mysql < dump.sql

**Hint : A simple query for finding all of your InnoDB tables in case you want to specifically target the corruption.

SELECT table_schema, table_name FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE engine = 'innodb';

mysqldump

mysqldump -u username -p --default-character-set=latin1 -N database > backup.sql
mysql -u username -p --default-character-set=latin1 database < backup.sql
mysqldump -uroot -p database -r utf8.dump
mysql -uroot -p --default-character-set=utf8 database
mysql> SOURCE utf8.dump

Konwersja bazy z latin1 do utf-8

1) BACKUP DATABASE
/opt/bitnami/mysql/bin/mysqldump -u root -p --opt --quote-names --skip-set-charset --default-character-set=latin1 bitnami_redmine --result-file=bitnami_redmine.sql

2) REIMPORT DATABASE
mysql -u root -p --default-character-set=utf8 bitnami_redmine < bitnami_redmine.sql

bin log replikacja

kasowanie bin log starszego niż 3 dni

PURGE BINARY LOGS BEFORE DATE(NOW() - INTERVAL 3 DAY) + INTERVAL 0 SECOND;

automatyczne kasowanie bin log starszego niz 3 dni

mysql> SET GLOBAL expire_logs_days = 3;

lub na stałe w pliku /etc/my.cnf

[mysqld]
expire-logs-days=3
uslugi/mysql/start.txt · ostatnio zmienione: 2016/01/18 16:19 przez gcze
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki lantan - serwery linux windows Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0