vi vim

Składnia komendy vima (większość komend wydaje się według tego schematu )

Rejestr Powtórzenie Operacja Przesunięcie Komentarz
5 y y Skopiowanie 5 linii do domyślnego rejestru.
6 y w Skopiowanie 5 słów do domyślnego rejestru
> } Przesuwa akapit w prawo .

Przesunięcia: (Poruszanie się po ekranie )
/ - Wyszukaj do przodu.
? - Wyszukaj do tyłu.
n - Wyszukaj kolejne powtórzenie frazy.
N - Wyszukaj kolejne powtórzenie frazy w przeciwnym kierunku.
tx - Przejdź do znaku x w wierszu i zatrzymaj się przed nim.
fx - Przejdź do znaku x w wierszu i zatrzymaj się na nim.
gg - Przejdź do początku pliku.
G - Przejdź do końca pliku.
^ lub 0 - Przejdź do początku wiersza.
$ - Przejdź do na koniec wiersza.
w - Słowo do przodu.
W - Słowo do przodu ( rozdzielone spacją ).
b - Słowo do tyłu.
B - Słowo do tyłu. ( rozdzielone spacją. ) e - Przejdź na koniec słowa.
E - Przejdź na koniec słowa ( rozdzielonego spacją ).
% - Przejdź na odpowiadający nawias, klamrę.
} - Przejź do najbliższej pustej linii. ( Na koniec akapitu. )
{ - Prejdź do poprzedniej pustej linii. (Początek akapitu.)
( - Przejdź na początek definicji funkcji lub początek zdania.
) - Przejdź na koniec definicji funkcji lub na koniec zdania.
- Przejdź na miejsce ostatniej zmiany w bieżącym wierszu.
]] - Przejdź do body następnej funkcji, klasy.
[[ - Przejdź do bodu poprzedniej funkcji, klasy.
^f - Przejdź w dół o jeden ekran.
^b - Przejdź w górę o jeden ekran

Operacje:
yy dd cc - Podwójny skok, wykonaj na bieżącym wierszu ( skopiuj, wytnij/skasuj, przepisz )
c - Przepisz, wymaga następującej potem komendy przesunięcia. Np : cw przepisze słowo.
C - Przepisz wiersz efekt ten sam co podwójny skok na cc czyli wykonaj przepisanie na bieżącym wierszu.
y - Skopiuj, analogicznie do Przepisz yy Y
d - Wytnij/skasuj analogicznie do Przepisz dd D

vim/start.txt · ostatnio zmienione: 2013/01/09 01:48 przez gcze
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki lantan - serwery linux windows Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0