Dodawanie drukarki sieciowej dla wszystkich użytkowników komputera

     rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /ga /c\\%1 /n\\%2
     start /wait sc \\%1 stop spooler
     start /wait sc \\%1 start spooler

/c wskazuje na zdalny komputer jeśli nie jest zdefiniowany to operacja jest wykonana na lokalnym komputerze

/n ścieżka do drukarki \\serwer\drukarka

addglobalprinterremotely.zip

http://members.shaw.ca/bsanders/NetPrinterAllUsers.htm

windows/drukarki_sieciowe.txt · ostatnio zmienione: 2013/03/28 22:36 przez gcze
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki lantan - serwery linux windows Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0