Windows XP

Nazwa komputera pod ikoną mój komputer

Utworzyć plik reg o zawartości :

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}]
@="Mój Komputer"
"LocalizedString"=hex(2):4d,00,f3,00,6a,00,20,00,4b,00,6f,00,6d,00,70,00,75,00,\
74,00,65,00,72,00,20,00,25,00,43,00,4f,00,4d,00,50,00,55,00,54,00,45,00,52,\
00,4e,00,41,00,4d,00,45,00,25,00,00,00

To klucz typu wartość ciągu o nazwie LocalizedString i wartości : Mój Komputer %COMPUTERNAME%

Plik rejestru uruchamiamy i od tej pory pod ikoną i podpisem Mój komputer zobaczymy nazwę komputera.

Jesli komputery nazwiemy zawierając w ich nazwach numery ip ułatwi nam to namierzenie komputera. Wystarczy że użytkownik poda jego nazwę którą od teraz będzie miał zawsze przed nosem.

Ukrycie użytkownika na liście startowej

Nie zawsze chcemy by wszyscy użytkownicy byli widoczni w systemie. Aby ukryć przykładowego użytkownika admin

musimy utworzyć i wykonać plik reg o następującej zawartości.

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList]
"admin"=dword:00000000

Odtąd aby zalogować się na tego użytkownika musimy wywołać klasyczne okno logowania poprzez wciśnięcie klawiszy ctrl + alt i trzymając je dwukrotnie kliknąć del

windows/rejestr.txt · ostatnio zmienione: 2012/06/16 18:54 przez gcze
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki lantan - serwery linux windows Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0